Vår visjon

Kvalitetssikrede digitale verktøy

Mentax kvalitetssikrer og formidler digitale verktøy som kan ivareta unges psykiske helse. Vi har oppmerksomheten spesielt rettet mot unge menn, som i liten grad benytter seg av tradisjonelle helsetjenester når de strever med utfordringer knyttet til mental helse. Gjennom videoer, virtual reality, gaming, apper og podcaster ønsker vi å nå frem til unge mennesker på deres premisser. Vi ønsker ikke å endre på folk, men på metodene som brukes for å bedre helse og livskvalitet.